4.1.2016

Euroopan komissio pyrkii lievittämään edelleen vaikeana pysyttelevää sianliha-alan markkinatilannetta. Komissio on avannut sianlihan yksityisen varastoinnin tuen haettavaksi 4. tammikuuta alkaen. Tukimuodon tavoitteena on, että sianlihan väliaikainen markkinoilta poistaminen tasapainottaisi markkinoita ja nostaisi sianlihan hintoja.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakija sitoutuu varastoimaan tukikelpoisia sianlihatuotteita sopimusvarastointijakson ajan. Hyväksyttyjen varastointijaksojen pituus voi olla 90, 120 ja 150 päivää. Tukitasot vaihtelevat tuoteryhmien ja varastointijaksojen pituuksista riippuen.  Sopimusvarastointijakso on mahdollista keskeyttää 60 varastointipäivän jälkeen, mikäli sopimusvarastoija vie tuotteet sellaisinaan EU:n tullialueen ulkopuolelle 

Myös maitomarkkinoiden tuet ovat yhä haettavissa

Maitomarkkinoiden tukikelpoiset tuotteet ovat juusto, rasvaton maitojauhe ja voi. Tukihakemuksia juuston yksityiseen varastointiin voi jättää 15. tammikuuta saakka, jonka jälkeen komissio arvioi uudelleen tukiohjelman jatkon. Suomelle osoitetusta 1210 tonnin kiintiöstä on edelleen käyttämättä noin 1000 tonnia. Rasvattoman maitojauheen ja voin osalta tukihakemuksia voi jättää 29.helmikuuta 2016 saakka.

Hakemukset Maaseutuvirastoon

Tukea voivat hakea kyseisiä tuotteita valmistavat yritykset, jotka varastoivat tuotteensa Suomessa. Hakemukset käsitellään Maaseutuvirastossa. Hakulomakkeet ja hakuopas ovat saatavissa Mavin verkkosivustolla.

 

Lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta:
Yksikönjohtaja Maarit Mukkala
0295 31 2360
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Yksityisen varastoinnin tuki