12.1.2016

Suomessa käytössä olevien sianruhojen luokituslaitteiden AutoFom III:n ja Hennessy GP4:n uudet kaavat otetaan käyttöön 1.2.2016. Laitteiden avulla määritetään sianruhon lihaprosentti Euroopan unionin jäsenmaissa noudatettavan EUROP-luokituksen mukaisesti. Käytännössä AutoFomilla lihaprosentit eivät tule juurikaan muuttumaan. Hennessyllä lihaprosentit keskimäärin hieman laskevat.

Sianruhoille käytetään sekä automaattisia että manuaalisia luokituslaitteita ruhon lihaprosentin määrittämiseksi. Suomessa on vuoden 2016 alusta käytössä kaksi EU:n komission hyväksymää laitetta; ultraääneen perustuva automaattinen AutoFom III ja valonheijastustekniikkaan perustuva manuaalinen Hennessy GP4. AutoFom on käytössä kahdessa suurimmassa sikateurastamossa ja Hennessy muissa luokitusvalvonnan piirissä olevissa sikateurastamoissa. Siirryttäessä helmikuun alussa käyttämään uusia luokituslaitteiden kaavoja molemmat luokituslaitteet antavat yhtäpitäviä tuloksia.

Joissain pienissä sikateurastamoissa käytetään myös silavakiikaria, joka on optinen silavan paksuusmittari. Sen käyttö on Suomessa kuitenkin niin vähäistä, ettei sille ole enää haettu virallista hyväksyntää.

Euroopan komissio edellyttää luokituslaitteiden kalibrointia määräajoin ja varsinkin, jos sika-aines on muuttunut oleellisesti tai otetaan käyttöön uusi luokituslaite. Suomen edellinen kalibrointi tehtiin vuosina 2007–2008, kun automaattiset luokituslaitteet otettiin ensimmäisen kerran käyttöön.

Kalibrointi tuli Suomessa ajankohtaiseksi, koska automaattinen AutoFom-laite muuttuu 1.2.2016 teknisen tuen päättyminen takia uudempaan, entistä tarkempaan ja monipuolisempaan versioon. Toiseksi sikarodut ovat osaksi vaihtuneet edellisen kalibroinnin jälkeen.

Luokituslaitteiden kalibrointi toteutettiin vuoden 2015 aikana. Virallisesti uudet kaavat hyväksyttiin joulukuun yhteisen maatalouden markkinajärjestelyn komiteassa.

Teurastamot informoivat omia sopimustuottajiaan tarvittaessa luokituslaitteiden uusien kaavojen käyttöönottoon liittyvissä asioissa.

 

Lisätietoja:
Pekka Sandholm, maa- ja metsätalousministeriö
040 733 6219, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Sanna-Kaisa Mäkelä, Maaseutuvirasto
0295 31 2361, etunimi.sukunimi@mavi.fi

Markku Niemistö, Foodwest Oy
040 505 1735, etunimi.sukunimi@foodwest.fi