26.2.2015

Sikataloutta harjoittavien viljelijöiden on mahdollista maaliskuussa hakea sikatalouden kriisitukea. Viljelijä voi hakea kriisitukea kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta 23.3. asti paperilomakkeella 460.

Tuen ehdoista ja sen hakemisesta kerrotaan tarkemmin kansallisten kotieläintukien vuoden 2015 hakuohjeissa, jotka Maaseutuvirasto julkaisee helmikuun lopussa.

Kriisituen tarkoituksena on lieventää Venäjän asettaman sianlihan tuontikiellon vaikutuksia sikataloudelle. Kriisitukea voidaan myöntää enintään 3,7 miljoonaa euroa ja se maksetaan de minimis -tukena maatalousalalle, joten myönnettävän tuen määrä hakijaa kohti on enintään 15 000 euroa. Jos hakija on saanut muita de minimis -tukia viimeisen kolmen verovuoden aikana, niiden määrä vähentää myönnettävää kriisituen määrää. 

Kriisituki myönnetään sikatilojen kokoluokkien perusteella neljällä eri tukitasolla porrastettuna. Tilan kokoluokka määräytyy sikarekisterissä hakijan hallinnassa syys–joulukuun 2014 laskentapäivinä olleen emakkojen ja lihasikojen keskimääräisen lukumäärän perusteella.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Pia Mattila
puh. 0295 31 2442
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi