26.4.2018

Euroopan unioni palauttaa Suomessa sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksuja yhteensä noin 700 000 euroa. Sokerijuurikkaan myyjille sokerin tuotantomaksujen palautuksen osuus on 60 %. Palautettaville summille maksetaan lisäksi korko. Palautukset maksetaan syksyn 2018 aikana.

Teollisuudelta perittiin sokerin ja isoglukoosin tuotantomaksuja osana Euroopan unionissa vuoteen 2017 asti voimassa ollutta sokerin tuotantokiintiöjärjestelmää. Teollisuus peri edelleen osan sokerin tuotantomaksuista sokerijuurikkaan myyjiltä.

3000 sokerijuurikkaan myyjää oikeutettuja palautukseen

Euroopan unionin tuomioistuin päätti helmikuussa 2017, että komission tuotantomaksuja säätelevät asetukset ovat pätemättömiä markkinointivuosina 1999/2000 ja 2000/2001. Tämän vuoksi Euroopan komissio on laskenut tuotantomaksujen määrät uudelleen ja ne on vahvistettu neuvoston asetuksessa.

Suomessa palautukseen oikeutettuja on yhteensä noin 3000. Palautusta voivat hakea ne sokerijuurikkaan myyjät, jotka ovat myyneet sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle vuosien 1999–2000 sadoista. Sokerijuurikkaan myyjille maksettavat palautukset ovat 100–200 euron välillä. Vastaavia sokerin tuotantomaksun palautuksia maksettiin viimeksi vuonna 2014.

Palautusta haetaan Mavista

Maaseutuvirasto postittaa tiedossaan oleville sokerijuurikkaan myyjille ilmoittamislomakkeen. Ilmoittamislomake on saatavissa myös Mavin verkkosivustolta osoitteessa www.mavi.fi/sokeri. 

Ilmoittamislomakkeessa myyjää pyydetään ilmoittamaan mahdollista palautusta varten tarvittavat tiedot. Näiden ja sokeriteollisuudelta saatujen tietojen perusteella Mavi tulee tekemään päätöksen siitä, onko ilmoittaja oikeutettu palautukseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Kuolinpesien, maatalousyhtymien, osakeyhtiöiden, yhdistysten, koulujen ja muiden vastaavien tahojen tulee ilmoittaa tiedot erillisellä lomakkeella. 

Tiedot on ilmoitettava Maaseutuvirastoon 25.5.2018 mennessä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Eveliina Viitanen
Puh. 0295 31 2365
etunimi.sukunimi@mavi.fi

www.mavi.fi/sokeri