11.4.2016

Vuoden 2015 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut. Hakulomaketta 178 ei enää postiteta viljelijöille vaan se on saatavilla internetistä osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet (hakusana mavi178). Hakulomake palautetaan viimeistään 2.5.2016 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee myös tukipäätöksen.

Sokerin kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. 

Vuoden 2015 tuki maksetaan viljelijän markkinointivuoden 2015/2016 sokerijuurikkaan sopimusmäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukea maksetaan 2,75–11,21 euroa tonnilta. Tuki kasvaa kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 11,21 euroa tonnilta. Tuki maksetaan syksyllä 2016.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi