​7.4.2015

Vuoden 2014 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut. Sokerin kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Vuoden 2014 tukea maksetaan viljelijän markkinointivuoden 2014/2015 sokerijuurikkaan sopimusmäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukea maksetaan 3,37−13,74 euroa tonnilta. Tuki kasvaa kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 13,74 euroa tonnilta.

Hakuaika päättyy 30.4.

Hakulomake ohjeineen on postitettu niille sokerijuurikkaan viljelijöille, joilla oli sokerin perustoimitusoikeus Sucros Oy:n kanssa markkinointivuonna 2014/2015 ja jotka toimittivat tehtaalle kyseisen markkinointivuoden sokerijuurikasta. Hakulomake (178) ja ohje ovat saatavilla myös internetistä osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet.

Hakulomake palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee myös tukipäätöksen. Tuki maksetaan syksyllä 2015.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
puh. 0295 31 2423
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi