6.4.2017

Vuoden 2016 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut. Hakulomaketta ei postiteta viljelijöille vaan se on saatavilla internetistä osoitteessa www.suomi.fi (hakusana mavi178). Hakulomake palautetaan viimeistään 2.5.2017 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee myös tukipäätöksen.

Sokerin kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. 

Vuoden 2016 tuki maksetaan viljelijän markkinointivuoden 2016/2017 sokerijuurikkaan sopimusmäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukea maksetaan 3,70–15,07 euroa tonnilta. Tuki kasvaa kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 15,07 euroa tonnilta. Tuki maksetaan syksyllä 2017.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
0295 31 2423
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi