7.4.2014

Vuoden 2013 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut. Sokerin kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Vuoden 2013 tukea maksetaan viljelijän markkinointivuoden 2013/2014 sokerijuurikkaan sopimusmäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukea maksetaan 3,73−15,20 euroa tonnilta. Tuki kasvaa kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 15,20 euroa tonnilta.

Maatalousalan raja nousi 15 000 euroon

Komissio on antanut uuden maatalousalan de minimis -tukia koskevan asetuksen. Maatalousalalla myönnettävien de minimis -tukien yhteismäärän raja nousi 15 000 euroon. Samalla on tarkennettu yhden yrityksen määritelmää sekä tukien kohdentamista esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä.

Hakuaika päättyy 30.4.

Hakulomake ohjeineen on postitettu niille sokerijuurikkaan viljelijöille, joilla oli sokerin perustoimitusoikeus Sucros Oy:n kanssa markkinointivuonna 2013/2014 ja jotka toimittivat tehtaalle kyseisen markkinointivuoden sokerijuurikasta. Hakulomake (178) ja ohje ovat saatavilla myös internetistä osoitteessa www.suomi.fi

Haku päättyy tänä vuonna normaalia myöhemmin 30.4.2014. Hakulomake palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee myös tukipäätöksen. Tuki maksetaan syksyllä 2014. 

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423 
etunimi.sukunimi@mavi.fi