1.4.2014

Sokerijuurikkaan myyjille maksetaan takaisin sokerin tuotantomaksuja. Euroopan unioni palauttaa Suomessa maksuja yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa, josta teollisuudelle palautettava osuus on noin 40 %. Palautettaville summille maksetaan lisäksi korko. Palautukset maksetaan syksyn 2014 aikana.

Sokerin tuotantomaksut peritään vuosittain sokeriteollisuudelta. Teollisuus on perinyt tästä maksusta noin 60 % sokerijuurikkaan myyjiltä.

Euroopan unionin tuomioistuin päätti syyskuussa 2012, että komission tuotantomaksua säätelevät asetukset ovat pätemättömiä viitenä markkinointivuotena vuosina 2001–2005 . Tämän vuoksi Euroopan komissio on laskenut tuotantomaksujen määrät uudelleen ja ne on vahvistettu neuvoston asetuksessa.

Suomessa palautuksen saajia on yhteensä noin 3000. Oikeutettuja palautuksiin ovat ne sokerijuurikkaan myyjät, jotka ovat myyneet sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle satokausina 2001–2005.

Palautusta haetaan Mavista

Maaseutuvirasto on postittanut tiedossaan oleville sokerijuurikkaan myyjille ilmoittamislomakkeen, jossa myyjää pyydetään ilmoittamaan palautusta varten tarvittavat tiedot. Näiden tietojen perusteella Mavi tulee tekemään päätöksen siitä, onko ilmoittaja oikeutettu palautukseen. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Kuolinpesien, maatalousyhtymien, osakeyhtiöiden, yhdistysten, koulujen ja muiden vastaavien tahojen tulee ilmoittaa tiedot erillisellä lomakkeella.

Tiedot on ilmoitettava Maviin 22.4.2014 mennessä. Ilmoittamislomake ja valtakirja valtuutuksen antamista varten ovat saatavissa Mavin verkkosivustolta. Tarkemmat ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja siinä tarvittavista tiedoista on mainittu täyttöohjeessa.

Mavi on avannut palautuksia koskevia tiedusteluja varten puhelinpalvelun numerossa
0295 31 2213. Palvelu on avoinna virka-aikana maanantaista perjantaihin klo 8–16.15.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Emilia Jalomäki
0295 31 2355
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Sokerin tuotantomaksujen palautus vuosilta 2001–2005