10.1.2018

Maidontuottajien on ilmoitettava maidon suoramyynnit viimeistään 15.1.2018, jos suoramyynnin perusteella maksetaan maidon tuotantotukea. Maidon tuotantotukea voidaan maksaa C-tukialueella sijaitseville maatiloille. Tuottajan on ilmoitettava suoraan kuluttajalle 1.1.–31.12.2017 myymänsä lehmänmaidon ja muiden myymiensä lehmänmaitotuotteiden määrät lomakkeella 230.

Lomake 230 Maidon suoramyynti-ilmoitus on saatavilla Maaseutuviraston internetsivuilta osoitteesta www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/lomakkeet.aspx. Lomake palautetaan oman alueen ELY-keskukseen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi@mavi.fi