29.2.2016

Maaseutuvirasto maksaa helmi–huhtikuussa ympäristösopimuskorvauksia ja kansallisia viljelijätukia. Kesäkuussa maksuvuorossa ovat syksyn 2014 tavoitteellisen maksuaikataulun mukaiset toiset erät EU:n suorista tuista ja ympäristökorvauksesta.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja sitä koskevan lainsäädännön uudistus vaikutti tukimuotoihin ja -ehtoihin vuonna 2015. Uudistuksen vuoksi myös viljelijätukien maksuaikataulu muuttui aiempiin vuosiin nähden. Maaseutuvirasto laati tavoitteellisen aikataulun syksyn 2015 ja kevään 2016 viljelijätukien maksamiselle syksyllä 2014.

”Kevään 2016 loput maksuaikataulut ovat nyt tarkentuneet. Niistä eläinten hyvinvointikorvauksen sekä lammas- ja vuohipalkkion maksut ovat siirtyneet. Tietojärjestelmätyö on valitettavasti osoittautunut suunniteltua monimutkaisemmaksi”, ylijohtaja Leena Tenhola sanoo.

Tänä keväänä maksuun tulee vuonna 2015 haettuja tukia yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Kaikki edellisenä vuonna haetut EU:n kokonaan ja osittain rahoittamat viljelijätuet on EU-säädösten mukaan maksettava kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Ajantasainen maksuaikataulu on saatavilla mavi.fi-sivustolta.

Helmikuu–huhtikuu

Ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimusten kosteikkojen hoito sekä maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito ensimmäisten erien maksaminen alkoi 26.2.2016. Korvausten ensimmäisten erien suuruus on 80 %. Poikkeuksena on tuki arvokkaille aloille, joista maksetaan ensimmäisessä erässä 60 %. Maksettavana on myös alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimuksen toinen erä (20 %) sekä peltokasvipalkkion ensimmäinen erä (noin 95 %).

Maaliskuun alussa maksetaan tukien valvonnan takia joulukuussa 2015 maksukieltoon jääneille luonnonhaittakorvauksen loppuosa (15 %) ja nuoren viljelijän EU-tuen ensimmäinen erä (noin 90 %).  Kansallisista tuista yleinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki tulevat maksuun maalis–huhtikuun vaihteessa. Huhtikuussa maksuvuorossa ovat kansallisten kotieläintukien lopullinen tuki ja ennakko vuodelle 2016.

Kesäkuu

Kesäkuussa Maaseutuvirasto maksaa toiset erät EU:n lypsylehmä- ja nautapalkkiosta, perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta, peltokasvipalkkiosta, ympäristökorvauksesta, ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimuksista sekä luonnonmukaisesta tuotannosta. Kokonaisuudessaan maksuun tulevat EU:n lammas- ja vuohipalkkio, eläinten hyvinvointikorvaus sekä luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
0295 31 2367

Yksikönjohtaja Vesa Perätalo
0295 31 2434

Yksikönjohtaja Hannele Sankari
0295 31 2422

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)mavi.fi