13.6.2014

Maaseutuvirasto ja Foodwest Oy ovat tehneet sopimuksen teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnan ja luokittajien koulutuksen järjestämisestä. Foodwest Oy vastaa tehtävästä Mavin valtuutuksella 1.8.2014 alkaen.

Mavi valtuuttaa lisäksi erikseen Foodwest Oy:n palveluksessa olevia tarkastamaan ruhojen luokitusta ja punnitusta teurastamoissa. Tarkastukset koskevat naudan, sian ja lampaan teurasruhoja.

Teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta on aiemmin ollut sopimus Maaseutuviraston ja Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen välillä. LTK irtisanoi sopimuksen päättymään 31.7.2014 lukien LTK:n toiminnan alasajon vuoksi.

Ruhon käyttöarvon määritys tapahtuu EU:n alueella yhteisesti käytettävällä luokituksella. Sen avulla määritetään ruhon sisältämän punaisen lihan osuus ruhon painosta. Samalla määritetään myös ruhon sisältämän rasvan osuus.

Ruhonluokituksen teurastamoissa saa tehdä vain Mavin tähän tehtävään valtuuttama henkilö (hyväksytty ruhonluokittaja). Valtuutus kattaa luokituksen lisäksi ruhon punninnan ja tunnistemerkinnällä varustamisen. Ruhonluokittajan hyväksymisen edellytyksenä on koulutukseen perustuva pätevyys ja luokitusta koskeva hyväksytysti suoritettu työnäyte. 

Lisätietoja:
Lakimies Noora-Katriina Huhtanen
0295 31 2353
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi