26.8.2015

Virheellisiä viljelijöiden yhteystietoja saanut yritys on jatkanut tietojen käyttämistä markkinointitarkoituksiin. Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos ovat ryhtyneet tapauksen takia jatkotoimenpiteisiin.

Maanmittauslaitos luovutti virheelliset yhteystiedot Bridgestone Finland Oy:lle kesäkuussa inhimillisen erehdyksen takia. Yrityksen pyytämien yhteystietojen keruussa Maaseutuviraston tietoaineistosta jäivät rajaamatta pois viljelijät, jotka eivät olleet antaneet suostumustaan yhteystietojen luovutukseen markkinointitarkoitukseen. Tämän takia he saivat yritykseltä markkinointisähköpostia.

Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos ilmoittivat Bridgestone Finland Oy:lle 20.8., että virheellisiä tietoja ei saa enää käyttää ja tiedot tulee hävittää. Yritys vahvisti toimivansa pyydetyllä tavalla. Tästä huolimatta yritys lähetti viljelijöille uuden markkinointisähköpostin 25.8., jonka osoitelähteenä mainitaan Mavi.

Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos ovat uudelleen kehottaneet Bridgestone Finland Oy:tä poistamaan aineiston ja olemaan käyttämättä sitä. Lisäksi Maaseutuvirasto selvittää, onko Bridgestone Finland Oy toiminut lupaehtojen ja henkilötietolain vastaisesti.

Tiedonluovutuksessa Maanmittauslaitos on Maaseutuviraston palvelutuottaja.  Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos pahoittelevat hallinnossa tehtyä virhettä yhteystietojen luovutuksessa.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Henkilöstö- ja hallintojohtaja Ulla Oas
0295 31 2251
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maanmittauslaitoksen tiedote 20.8.2015:
Inhimillinen erehdys väärien tietojen luovutuksen takana