21.10.2016

Maa- ja metsätalousministeriön teettämässä Maaseutuvirasto Mavin ulkoisessa arvioinnissa todetaan, että eurooppalaisessa vertailussa Mavi on pärjännyt hyvin maksajavirastotehtävässään eli EU-tukien toimeenpanossa. Mavi on arvion mukaan täyttänyt kansallisesti sille asetetut lakisääteiset tehtävät. EU:n Suomelle osoittamat tuet on kyetty hyödyntämään lähes täysimääräisesti. Mavin kyky reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön ei kuitenkaan ole ollut kaikilta osin riittävä.

Lue lisää: MMM:n tiedote