​28.4.2015

Viljelijätukien päätukihaku on parhaillaan käynnissä Vipu-palvelussa (vipu.mavi.fi). Tänä keväänä haussa ovat ensimmäistä kertaa CAP-uudistuksen ja uuden maaseutuohjelman mukaiset viljelijätuet. Tähän mennessä (28.4.2015) hakemuksia on palautettu sähköisesti yli 14 000 kappaletta. Tukihaku päättyy Vipu-palvelussa 12.5.2015 klo 23.59.

Ilmoituksen hakuajan jälkeen tapahtuneista kylvöalojen muutoksista voi tehdä Vipu-palvelussa toukokuun puolivälistä lähtien. Sähköisessä muutosilmoituksessa on mahdollista tehdä myös lohkojen rajakorjauksia. Ilmoituksen voi jättää Vipussa 15.6.2015 klo 23.59 asti.

Tukihakemuksen täyttämistä ei kannata jättää viimeisiin hakupäiviin, sillä sekä tukiehdot että Vipu-palvelun ominaisuudet ovat uudistuneet. Tähän mennessä sähköisen hakemuksen on jättänyt noin 25 prosenttia tuenhakijoista. Sähköisten hakemusten määrää voi seurata osoitteessa mavi.fi/vipu.

Vipuneuvoja apuna hakemuksen täyttämisessä

Vipu-palvelusta on viljelijälle merkittävää hyötyä, sillä sähköinen hakemus sisältää tarkisteita, jotka vähentävät virheitä. Viljelijä voi tarkistaa Vipuneuvojasta muun muassa lohkojen korvauskelpoisuuden ja viherryttämistuen ehtojen täyttymisen.
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset neuvovat viljelijöitä Vipu-palvelun käytössä virka-aikana. Kunnan yhteystiedot löytyvät Vipu-palvelusta.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
0295 31 2344
etunimi.sukunimi@mavi.fi