4.12.2014

Maaseutuvirasto aloitti vuoden 2014 tilatuen, valkuais- ja öljykasvipalkkion sekä luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksamisen valtion tililtä maanantaina 1.12. Ensimmäisenä päivänä tuensaajille siirtyi noin 560 miljoonaa euroa. Uuhipalkkion maksaminen alkoi puolestaan torstaina 4.12. Suomen osuus uuhipalkkiosta on noin 700 000 euroa. Joulukuun aikana maksetaan viljelijätukia yhteensä noin 625 miljoonaa euroa.

Maksamisen aloitusajankohtaan vaikuttavat EU:n säädösten asettamat rajoitukset ja valvontojen tilanne. Kesken oleva valvonta voi viivästyttää yksittäisen tilan tukien maksua, jolloin tuet lähtevät maksuun valvonnan valmistuttua.

Maaseutuvirasto lähettää entiseen tapaan tiloille tiedon tuen maksusta e-kirjeenä. E-kirjeessä on eritelty tieto kunkin tukityypin maksusta. Varsinaiset oikaisuvaatimuskelpoiset tukipäätökset lähetetään tiloille myöhemmin.

Ympäristötuen erityistukien toinen erä ja EU:n nautaeläinpalkkiot

Joulukuun puolen välin jälkeen maksuun tulevat ympäristötuen erityistukien toinen erä sekä EU:n nautapalkkioiden ja lypsylehmäpalkkion ensimmäinen erä. Tarkempi maksuaikataulu näiden tukien osalta varmistuu lähiaikoina.

Ympäristötuen erityistuen lietelannan sijoittaminen peltoon ensimmäistä erää maksetaan huhtikuun loppuun asti. Toisen erän maksaminen aloitetaan toukokuussa 2015.

EU:n nautaeläinpalkkioiden osalta maksettava summa on noin 70 prosenttia tuen kokonaismäärästä ja ympäristötuen erityistukien osalta maksettava summa on 25 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Maaseutuvirasto on maksanut ympäristötuen erityistukien ensimmäisenä eränä 75 prosenttia lokakuusta alkaen.

Rahoituskuri

Tilatukea, valkuais- ja öljykasvipalkkiota, uuhipalkkiota, nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, teuraskaritsan laatupalkkiota ja tärkkelysperunapalkkiota koskee rahoituskuri.

Rahoituskurileikkaus tehdään edellä mainittujen tukien yhteenlasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta. Leikkaus on 1,302214 %.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukien maksatusyksikkö, ylitarkastaja Hannu Hämeenniemi
Puh. 0295 31 2449

Tukien maksatusyksikkö, ylitarkastaja Velimatti Mukkila
Puh. 0295 31 2285

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi