18.12.2014

Maanomistajien ja maanvuokraajien kannattaa nyt viimeistään tarkistaa maanvuokrasopimuksensa ja se, onko niissä sovittu tukioikeuksista, sillä maataloustuet muuttuvat vuodenvaihteessa. Vuodesta 2015 alkaen maanomistajat voivat edelleen omistaa tukioikeudet, mutta niiden hallinta kannattaa aina olla vuosittain maataloustukia hakevalla tilalla. Tukioikeuksien siirrosta on mahdollista sopia esimerkiksi maanvuokrasopimuksen yhteydessä.

Tukioikeuksien avulla määritellään, miten kolmea eri tukea – perustukea, viherryttämistukea ja nuorten viljelijöiden tukea – maksetaan vuodesta 2015 alkaen. Muihin tukiin, esimerkiksi ympäristökorvaukseen, luonnonhaittakorvaukseen tai kansallisiin tukiin, tukioikeuksilla ei ole vaikutusta.

Tukioikeuksien siirto muulle kuin aktiiviviljelijälle

Omistuksen siirto on tehtävä tämän vuoden aikana, jos tukioikeudet halutaan siirtää maanomistajalle, joka ei tule olemaan aktiiviviljelijä. Siirto on tehtävä 31.12.2014 mennessä.

Tukioikeuksien siirrosta ilmoitetaan lomakkeella 103B ja liitteellä 103A. Lomakkeen 103B saa suomi.fi-palvelusta (www.suomi.fi). Liite 103A tulee aina esitäytettynä tukioikeuksien luovuttajalta eli vuokralaiselta. Siirrosta pitää ilmoittaa kuntaan ehdottomasti viimeistään 15.1.2015.  Tuen maksuun ei vaikuta, jos tukioikeuksien omistus siirretään mutta hallinta sovitaan jätettäväksi ennalleen.

Siirto vuokralaiselta toiselle vuokralaiselle

Maanomistaja ja tukioikeudet omistava vuokralainen voivat myös sopia keskenään, että vuokralainen siirtää vuokrasopimuksen päätyttyä vuokrattuja peltoja vastaavan määrän tukioikeuksia maanomistajan osoittamalle toiselle aktiiviviljelijälle. Näin maanomistaja voi myydä tai vuokrata pellon aktiiviviljelijälle, joka saa tukioikeudet nykyiseltä pellonvuokralaiselta.

Tukioikeuksien siirto vuokralaisten välillä on mahdollista, vaikka maanomistaja ei ole viljelijä. Erimielisyyksien välttämiseksi sopimus on kuitenkin laadittava huolella. Sopimuksessa on varauduttava siihen, miten tukioikeuksien suhteen menetellään vuokrakauden päättyessä. Lisäksi on selvitettävä mahdolliset verovaikutukset ja otettava huomioon, että tukioikeuksia koskevat säädökset voivat muuttua vuokrakauden aikana.

Tukioikeuksien siirrot vuodesta 2015 alkaen

Tukioikeuksien siirrot ovat vuodesta 2015 alkaen mahdollisia vain aktiiviviljelijöille. Tukioikeuksia voi kuitenkin omistaa, vaikka ei ole aktiiviviljelijä. Siirroksi ei katsota tapauksia, joissa maanvuokrasopimuksen loppuessa päättyy myös tukioikeuksien hallinnan siirto. Tällöin tukioikeuksien hallinta palautuu automaattisesti maanomistajalle, jolla jo on tukioikeuksien omistajuus. Kun maanomistaja tekee uuden hallinnan siirron tai myy tukioikeutensa, tukioikeuksien vastaanottajan pitää täyttää aktiiviviljelijän määritelmä.

Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa tukioikeudet siirtyvät perinnön tai ennakkoperinnön tai suorien tukien laissa määritellyn sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Silloin tukioikeuksien vastaanottajan ei tarvitse täyttää aktiiviviljelijän määritelmää.

 

Lisätietoja:
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen