11.2.2016

Suomen maatilojen tukikelpoisia hehtaareja ja tilojen hallussa olevien tukioikeuksien määrää on verrattu keskenään. Vertailu liittyy viime vuonna uudistuneisiin tukijärjestelmiin. Ylimääräiset tukioikeudet mitätöityvät, jos tilalla on enemmän tukioikeuksia kuin tukikelpoisia hehtaareita. Mitätöinti koskee sekä aktiiviviljelijöitä että maanomistajia.

Tukioikeuksien avulla määritetään, millä perusteella maatilalle maksetaan EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia eli perustukea, viherryttämistukea ja EU:n nuoren viljelijän tukea. Tukioikeudet aktivoituvat, kun viljelijä ilmoittaa hallinnassaan olevan maatalousmaan tukihaussa.

Kun EU:ssa siirryttiin uuden ohjelmakauden tukijärjestelmään vuonna 2015, Suomessa säilytettiin tuolloin olemassa olleet tukioikeudet. EU-asetuksen mukaan vanhoja tukioikeuksia käytettäessä on vertailtava kunkin tilan tukikelpoisia hehtaareja ja tukioikeuksia. Jos tukioikeuksia on enemmän kuin tukikelpoisia hehtaareita, hallinnon on mitätöitävä ylimääräiset tukioikeudet.

Tukikelpoisten hehtaarien ja tukioikeuksien vertailu on tehty 15.6.2015 maataloushallinnon rekisteritietojen perusteella. Asetusten perusteella ylimääräiset tukioikeudet ovat lakanneet olemasta jo 16.6.2015. Käytännössä mitätöinti toteutuu maaliskuun 2016 aikana. Aikataulusta on mainittu ennakkoon viljelijätukien hakuoppaassa keväällä 2015.

ELY-keskus tai Ahvenanmaan valtionvirasto tekee päätöksen ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä ja lähettää päätöksen tukioikeuksien omistajille. Aktiiviviljelijälle tukioikeuspäätös lähetetään tämän kevään viljelijätukihaun esitäyttömateriaalin mukana. Päätöksen yhteyteen on liitetty oikaisuvaatimusosoitus.

Tukioikeuksien mitätöinti kohdistuu noin puoleen aktiiviviljelijöistä eli noin 27 000 maatilalle. Aktiiviviljelyä harjoittamattomien maanomistajien tarkasta määrästä ei ole arviota.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erikoissuunnittelija Kati Törmä
0295 31 2432
etunimi.sukunimi@mavi.fi