8.6.2015
 

Tänä vuonna viljelijöiden oli mahdollista hakea ensimmäistä kertaa perustukea, joka pohjautuu tilatukeen ja tukioikeuksiin. Jos viljelijä on ilmoittanut tukihakemuksella vähemmän tukikelpoista pinta-alaa kuin tukioikeuksia, ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään. Mitätöinnin voi välttää siirtämällä tukioikeuksia aktiiviviljelijöille tai palauttamalla tukioikeuksia vapaaehtoisesti kansalliseen varantoon. Viljelijät voivat tarkistaa tukioikeuksiensa tilanteen helposti Vipu-palvelussa, josta löytyvät tiedot sekä ajantasaisista tukioikeuksista että siitä, onko tukioikeuksien hallinta katkolla.

Tukioikeuksien siirrot ilmoitetaan lomakkeella 103B ja liitteellä 103A. Ilmoitus toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2015. Tukioikeuksia voidaan palauttaa myös kansalliseen varantoon vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan oman alueen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2015.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Erikoissuunnittelija Kati Törmä

0295 3124 32

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi