2.10.2014

103B Tukioikeuksien siirtolomake

Tukioikeuksien siirto, toimi näin

Tilatukijärjestelmä päättyy tänä vuonna, kun perustukijärjestelmä tulee käyttöön vuodesta 2015 alkaen. Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyvät muutoksessa ennallaan. Maanvuokrasopimuksen yhteydessä voidaan kuitenkin sopia tukioikeuksien siirrosta. Omistuksen siirto on muistettava tehdä vuoden 2014 aikana ja ilmoitettava kuntaan, jos tukioikeuksien saaja ei jatkossa täytä aktiiviljelijän määritelmää.

Ennen kuin viljelijä voi päästä osaksi perustukijärjestelmää, hänen on täytettävä aktiiviviljelijän määritelmä. Aktiiviviljelijöitä ovat pääsääntöisesti ne viljelijät, jotka jättävät tukihakemuksen vuonna 2015 ja jotka eivät hallinnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaa-ajan alueita.

Siirrosta ilmoitus kuntaan viimeistään 15.1.2015

Jos tukioikeuksien omistus halutaan vuokrasopimuksessa sovitun mukaisesti siirtää maanomistajalle, joka ei tule jatkossa täyttämään aktiiviviljelijän määritelmää, omistuksen siirto tulee tehdä tänä vuonna. Tukioikeuksien omistuksen siirron tulee alkaa viimeistään 31.12.2014. Siirrosta pitää ilmoittaa tukioikeuksien luovuttajan kuntaan viimeistään 15.1.2015, joka on ehdoton takaraja.

Tukioikeuksien siirrosta ilmoitetaan lomakkeella 103B ja liitteellä 103A. Lomakkeen 103B saa www.suomi.fi palvelusta. Liite 103A tulee aina esitäytettynä tukioikeuksien luovuttajalta eli vuokralaiselta.

Maanomistajan ja tukioikeudet omistavan vuokralaisen on mahdollista sopia myös keskenään, että vuokralainen siirtää vuokrasopimuksen päätyttyä vuokrattuja peltoja vastaavan määrän tukioikeuksia maanomistajan osoittamalle toiselle aktiiviviljelijälle. Tämä on mahdollista, vaikka maanomistaja ei olisikaan itse viljelijä. Menettelyä käyttäessä kannattaa olla huolellinen sopimuksen laadinnassa.

Vuodesta 2015 alkaen tukioikeuksia voi siirtää vain aktiiviviljelijälle.  

Lisätietoja:
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen
Tietoa tilatuesta ja perustuesta