21.3.2018

Maatalouden ja maaseudun tukia maksettiin Suomessa yhteensä noin kaksi miljardia euroa (1988 miljoonaa) vuonna 2017. Summasta valtaosa oli viljelijätukia, joita maksettiin 1760 miljoonaa euroa.  Viljelijätukien lisäksi maksettiin hanke- ja yritystukia, rakennetukia, markkinatukia ja muita kuten esimerkiksi varastointiin ja menekinedistämiseen tarkoitettuja tukia.

Maaseutuvirasto maksoi tuet kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti. Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksetaan sekä EU:n kokonaan että EU:n osaksi rahoittamia tukia. EU-tukien lisäksi Suomessa maksetaan myös täysin kansallisista varoista rahoitettuja tukia. EU:n varoista tukea maksettiin vuonna 2017 noin 862,8 miljoonaa ja kansallisista varoista 1 125,5 miljoonaa euroa.

Tuensaajina olivat mm. viljelijät, hanketoimijat, yritykset, kunnat, järjestöt sekä kauppa ja teollisuus, neuvonta sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot. Vaikuttavuus ulottuu kuitenkin usein yhtä tuensaajaa laajemmalle kohderyhmälle. Esimerkiksi kehittämisorganisaatioiden tuetuissa hankkeissa lopullisia hyödynsaajia ovat yritykset ja paikalliset asukkaat. Tuensaajina on lisäksi organisaatioita, jotka saavat maataloustuotteiden markkinoiden vaihteluita tasapainottavia markkinatukia, kuten koulumaito- ja kouluhedelmätukea, sekä tukea tiedottamiseen ja maataloustuotteiden menekin edistämiseen.

Tuensaajia vuonna 2017 oli yhteensä 60 481. Suurin osa tuensaajista oli maatiloja, joita oli 54 118.

Tuet vaikuttavat talouteen ja alueiden elinvoimaan

EU:n maatalouspolitiikan tavoitteena on kehittää yhteisön maataloustuotantoa tasapainoisesti ja edistää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Maatalouden ja maaseudun tukirahoitus ylläpitää maataloustuotantoa, puhtaitten ja turvallisten elintarvikkeiden tuotantoa ja jalostusta sekä luo edellytyksiä yrittämiselle ja asumiselle maaseudulla.

Elintarvikeketju on tärkeä työllistäjä Suomessa. Ruoka-ala eli maatalous, elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskauppa ja ravitsemispalvelut työllistävät lähes 340 000 henkeä. Summa on 13 prosenttia kaikista työllisistä.

Maaseudun ja maatalouden tuet ovat aluetaloudellisesti huomattavia vaikuttaen maakuntien ja kuntien talouteen. Maakunnista suurimmat tuensaajat vuonna 2017 olivat: Etelä-Pohjanmaa (226 miljoonaa), Varsinais-Suomi (223 miljoonaa) ja Pohjois-Pohjanmaa (217 miljoonaa).

Suomen valtiontalouden ja EU:n välisistä rahavirroista maataloustuki ja maaseudun kehittämistuki muodostavat merkittävän osan. Suomen saamasta EU-rahoituksesta niiden osuus oli 64 prosenttia vuonna 2016.

 

Yhteydenotot ja lisätietoa Maaseutuvirastosta (tukimaksut ja tiedonluovutus):

tiedonluovutus(at)mavi.fi
0295 31 2210
0295 31 2000 (vaihde)

Viestintäpäällikkö Jari Eloranta
0295 31 2445
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Tietoa maksetuista tuista

EU-tukitietojen hakupalvelu

Tietopyynnöt Maaseutuvirastosta

 

Yhteydenotot ja lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä (tukipolitiikka ja tukien vaikuttavuus):

Neuvotteleva virkamies Martti Patjas, 0295162474 (viljelijätuet)
Neuvotteleva virkamies Tiina Malm, 0295162428 (maaseutuohjelma)
Maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, 0295162218 (hanketuet)
Neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, 0295162416 (markkinatuet)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi