​31.01.2013

Maaseutuvirasto on julkaissut verkossa tiedot oikeushenkilöille maksetuista tuista osoitteessa www.mavi.fi/eutuet. EU:n edellyttämä verkon hakupalvelu sisältää tiedot lokakuussa 2012 päättyneeltä varainhoitovuodelta.

Maaseutuviraston rekisteritietojen julkistamismenettelyyn vaikuttaa se, onko kyse EU-tuesta vai kansallisesta tuesta ja onko kyse oikeushenkilöstä vai luonnollisesta henkilöstä.

Oikeushenkilöille maksetut EU-tuet ja niihin sisältyvä kansallinen osuus julkaistaan verkon hakupalvelussa. Oikeushenkilöitä ovat: valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta, säätiö, yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja oppilaitos.

Tiedot luonnollisille henkilöille maksetuista EU-tuista ja kansalliset tuet ovat saatavissa ainoastaan tiedonluovutuspyynnöllä. Luonnollisia henkilöitä ovat: yksityinen henkilö, perheyhtiö, yhtymä, perikunta tai kuolinpesä, yhteismetsä, toiminimi, tuotantorengas.

Tiedonluovutuspyyntö tehdään Mavin verkkosivustolla olevalla lomakkeella. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike perii tiedonluovutuksesta oman hinnastonsa mukaisen maksun.

Maaseutuvirasto maksoi kalenterivuonna 2012 kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti tukia yhteensä noin 2,1 miljardia euroa. Tukea maksettiin sekä suoraan tuensaajille että muun muassa Leader-toimintaryhmien kautta maaseudun hankkeille.

Maaseutuvirastolla oli tuensaajia viime vuonna 69 943. Näistä maatiloja oli 61 687.


Lisätietoja:

tiedonluovutus@mavi.fi
Puh. 020 7725 759 tai 020 772 007 (vaihde)
Mavin tietopalvelut