6.2.2014

Maaseutuvirasto maksoi kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti tukia yhteensä noin kaksi miljardia euroa kalenterivuonna 2013. Tukea maksettiin sekä suoraan tuensaajille että muun muassa Leader-ryhmien kautta maaseudun hankkeille. Maksetut tuet olivat viljelijätukia, hanke-, yritys- ja rakennetukia, markkinatukia ja muita kuten esimerkiksi varastointiin ja menekinedistämiseen tarkoitettuja tukia.

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) maksettiin sekä EU:n kokonaan että EU:n osaksi rahoittamia tukia. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuet sisälsivät sekä EU:n että kansallisen rahoitusosuuden. EU:n rahoittamien tukien lisäksi Suomessa maksettiin kansallisia tukia.

Tukitietoja verkkopalvelusta ja tiedonluovutuspyynnöllä

Tukitietojen julkistamismenettelyyn vaikuttaa se, onko kyse EU-tuesta vai kansallisesta tuesta ja onko kyse oikeushenkilöstä vai luonnollisesta henkilöstä.

Mavi on julkaissut oikeushenkilöille maksetut EU-tuet ja niihin sisältyvän kansallisen osuuden EU:n n edellyttämässä verkkopalvelussa. Oikeushenkilöitä ovat: valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta, säätiö, yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja oppilaitos. Verkkopalvelun tiedot ovat EU:n varainhoitovuodelta 16.10.2012–15.10.2013.

Tiedot luonnollisille henkilöille maksetuista EU-tuista ja kansallisista tuista ovat saatavissa ainoastaan tekemällä Maviin tiedonluovutuspyyntö. Luonnollisia henkilöitä ovat: yksityinen henkilö, perheyhtiö, yhtymä, perikunta tai kuolinpesä, yhteismetsä, toiminimi, tuotantorengas.

Tiedonluovutuspyynnön voi tehdä Mavin verkkosivustolla olevalla lomakkeella. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike perii tiedonluovutuksesta oman hinnastonsa mukaisen maksun.

Maaseutuvirastolla oli tuensaajia viime vuonna 67 118. Näistä maatiloja oli 60 353.

 

Lisätietoja:

tiedonluovutus(at)mavi.fi
0295 31 2260
0295 31 2000 (vaihde)

EU-tukitietojen verkkopalvelu
Raportointi 
Mavin tietopalvelut