6.2.2015

Maaseutuviraston postitse lähettämässä viljelijöiden tukiyhteenvedossa vuonna 2014 maksetuista tuista on havaittu teknisestä syystä johtuva virhe. Virheen takia tukityypin 1302 EU-lypsylehmäpalkkio näkyy yhteenvedolla kahteen kertaan samalla päivämäärällä.

Tuet on maksettu tuensaajien tileille oikein. Oikean maksetun tuen saa vähentämällä tukiyhteenvedosta toisen 1302 EU-lypsylehmäpalkkion maksun.

Maksut ovat nähtävissä myös Vipu-palvelussa.

 

Lisätietoja:
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen

Maaseutuvirasto, ylitarkastaja Hannu Hämeenniemi
0295 31 2449
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi
maksatusyksikko(at)mavi.fi