20.1.2017

Maaseutuvirasto postittaa viljelijöille yhteenvedot vuonna 2016 maksetuista maataloustuista tammi–helmikuun vaihteessa. Tukiyhteenvedot ovat maatiloilla helmikuun alussa.

Viljelijät näkevät maatilalleen maksettujen tukien määrät verkkoasiointipalvelu Vipussa. Mahdollisia takaisinperintöjä, ulosottoja, panttauksia ja lisäseuraamuksia Vipu-palvelussa näkyvissä vuoden 2016 tukisummissa ei ole huomioitu. Postitettavassa tukiyhteenvedossa esitetään maksettujen tukien määrien lisäksi tiedot takaisinperityistä tuista. Yhteenvedossa kerrotaan myös ilmoitettujen tukisummien laskutavasta.

Vipu-palvelussa jatkossa tarkemmat tiedot maksuista

Maaseutuvirasto luopui maksuilmoitusten postituksesta huhtikuussa 2016. Ilmoitukset lähetettiin siihen asti maatiloille tukien maksamisen yhteydessä.

Vuoden 2017 alusta lähtien Vipu-palvelusta on saatavilla maksuilmoitusten tietoja vastaava yhteenveto maksutapahtumista. Tiedot näkyvät Vipu-palvelun Maksutapahtumat-osiossa sitä mukaa, kun tukia maksetaan. Tarkentunut yhteenveto on nähtävissä vuonna 2017 ja sen jälkeen maksettavien maataloustukien osalta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tukipäällikkö Vesa Perätalo

0295 31 2434

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi