28.3.2014

Maaseutuvirasto maksaa alkuvuonna 2013 (1.1.–30.6.2013)  vesistön poikkeuksellisista tulvista aiheutuneiden vahinkojen korvaukset 2.4.2014 alkaen.

Vesistön poikkeuksellisista tulvista aiheutuneista vahingoista jätettiin alkuvuoden 2013 osalta noin 190 korvaushakemusta, joista muodostui korvattavaa yhteensä noin  1,6 miljoonaa euroa. Valtio korvaa 80 prosenttia hakijan yksityistaloudelle aiheutuneesta vahingosta ja 60 prosenttia maa-, metsä- ja puutarhataloudelle sekä muulle ammatin harjoittamiselle aiheutuneesta vahingosta. 

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta on kumottu 1.1.2014 alkaen, joten valtio ei tämän jälkeen enää korvaa poikkeuksellisista vesistötulvista aiheutuvia vahinkoja kyseisen lain nojalla.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila
0295 31 2444
etunimi.sukunimi@mavi.fi