3.6.2016

Uudet tuonti- ja vientitodistusjärjestelmiä säätelevät komission delegoitu asetus ja täytäntöönpanoasetus tulevat voimaan syksyllä 2016. Säädösuudistuksen myötä AGRIM-tuonti- ja AGREX-vientitodistusta vaativien maataloustuotteiden määrä tulee merkittävästi vähenemään nykyisestä. AGRIM- ja AGREX-todistukset ovat Maaseutuviraston myöntämiä tuonti- ja vientitodistuksia maataloustuotteiden tuontia ja vientiä varten. Jatkossa esimerkiksi viljat, kuten kaura, vehnä, ohra, ruis ja maissi, eivät vaadi enää tuonti- tai vientitodistusta.

AGRIM-tuontitodistusta vaativat asetusten voimaantultua enää tietyt riisin, sokerin, hampun, hampunsiementen, maatalousperäisen etyylialkoholin, valkosipulin ja muiden Allium-sukuisten kasvisten nimikkeet sekä tietyt valkosipulia ja Allium ampeloprasum -kasviksia sisältävät jalosteet. Sokeria ja valkosipulia sekä valkosipulin ja Allium ampeloprasum -kasviksia sisältäviä jalosteita koskee tuontitodistusvelvoite 30.9.2017 asti. Jatkossa AGREX-vientitodistusta vaativat puolestaan tietyt riisin ja sokerin nimikkeet, joista jälkimmäistä vientitodistusvelvoite koskee vain 30.9.2017 asti.

Todistusta vaativien maataloustuotteiden rajausten lisäksi uusissa tuonti- ja vientiasetuksissa edellytetään, että hakijalla, todistuksenhaltijalla tai todistuksen siirronsaajalla tulee olla EORI-numero. EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten.

Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen ja suomalaiset yritykset rekisteröidään aina Suomessa. EORI-hakemuslomakkeet ovat Tullin www-sivustolla, ja lisätietoja EORI-rekisteröitymisestä saa tullineuvonnasta puh. 0295 5200.

EORI-numero tulee ilmoittaa tuonti- ja vientitodistusta haettaessa hakemuksella tai todistuksen siirtopyynnön yhteydessä siirronsaajan osalta. Jos ilmoituksen tuotteiden luovutuksesta vapaaseen liikkeeseen tai vientiin tekee tulliedustaja, todistuksenhaltijan tai siirronsaajan EORI-numero tulee mainita tulli-ilmoituksella.

Tuonti- ja vientitodistusjärjestelmiä koskevat komission delegoitu asetus ja täytääntöönpanoasetus julkaistaneen heinäkuun lopussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen jälkeen asetukset päivitetään myös Maaseutuviraston  sivustolle (www.mavi.fi). Asetuksista käy tarkemmin ilmi vakiotodistuksia vaativien tuotteiden CN-koodit, vakuuksien määrät ja todistusten voimassaoloajat.

Asetuksia aletaan soveltaa kolmen kuukauden päästä niiden julkaisusta eli tällä tietoa loka–marraskuussa. Tariffikiintiöitä koskeva asetusuudistus on parhaillaan käynnissä EU:ssa, ja myös niitä koskevat asetukset tulevat uudistumaan vuosien 2016–2017 aikana.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Tuija Jämbäck
0295 312 494
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi