3.1.2017 

Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden perustaminen on tullut vuoden 2017 alusta lähtien mahdolliseksi kaikilla maataloustuotannon aloilla alkutuotannosta kauppaan. Uutta ovat toimialaorganisaatiot. Toimialaorganisaation perustamisen vähimmäisvaatimuksena on, että yhteistyöhön osallistuvat tuotannon sekä jalostuksen tai kaupan edustajat.

Toimialaorganisaation tehtävänä on edistää vuoropuhelua, hyviä käytäntöjä ja markkinoiden avoimuutta maataloustuotteiden tuotanto- ja toimitusketjussa. Toimialaorganisaation odotetaan edistävän tiedonkulkua tuotanto- tai markkinatilanteesta ja vaikuttavan sopimuskäytäntöihin, jotka edesauttaisivat tasapuolisempaa kaupankäyntiä. Toiminnalla on mahdollisuus myös parantaa markkinoiden vakautta ja pienentää hintavaihteluja.

Tuottajaorganisaatioita toimii neljä

Tuottajaorganisaatiohyväksynnän on voinut tähän saakka Suomessa saada hakemuksesta hedelmä- ja vihannesalalla sekä peltokasvi-, naudanliha- ja maito- ja maitotuotealalla toimiva yhteenliittymä. Suomessa toimii tällä hetkellä yhteensä neljä tuottajaorganisaatiota. Ne kaikki sijoittuvat hedelmä- ja vihannesalalle.

Tuottajaorganisaation tarkoitus on vahvistaa maataloustuottajien asemaa markkinoilla. Tietyn maataloustuotteen tuottajien perustaman yhteenliittymän tavoitteena on esimerkiksi auttaa jäseniään tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita on voinut perustaa Suomen koko EU-jäsenyyden ajan. Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioita on ollut mahdollisuus muodostaa vuodesta 2012 lähtien. Toukokuusta 2016 tiettyjen peltokasvien ja naudanliha-alan tuottajaorganisaatioiden on ollut mahdollista aloittaa toimintansa.

Maaseutuvirasto hyväksyy organisaatiot

Tuottajaorganisaation tai toimialaorganisaation muodostaminen perustuu toimijoiden oma-aloitteisuuteen. Perustamiselle haetaan hyväksyminen Maaseutuvirastosta.  Mavi on julkaissut hakuoppaat ja lomakkeet verkkosivustollaan. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille on julkaistu erillinen hakuopas.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat saada EU-tukea toimintaohjelmien toteuttamiseen. Tukikelpoisia toimenpiteitä ovat mm. laite- ja rakennusinvestoinnit sekä markkinointi. Muiden alojen tuottajaorganisaatioille tai toimialaorganisaatioille ei ole käytössä suoraan niille suunnattua EU- tai kansallista tukea.

Tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden toiminnan edistäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Hallitus on asettanut tavoitteekseen uudistaa tuottaja- ja toimialaorganisaatiota koskevaa lainsäädäntöä.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Juhani Heikkilä
0295 31 2352

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot