​23.5.2014

Uusia luonnonhaittakorvauksen ja sen lisäosan sekä maatalouden ympäristötuen sitoumuksia voi hakea 16.6.2014 saakka. Päätukihaku päättyi 8.5.2014, eli kyseessä on täydentävä haku sitoumusten osalta.

Uutta luonnonhaittakorvaussitoumusta haetaan lomakkeella 419. Luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumusta haetaan lomakkeella 176, ja eläinmäärät ilmoitetaan lomakkeella 176B. Ympäristötukisitoumusta heataan lomakkeella 111, ja eläinmäärät ilmoitetaan lomakkeella 111A. Sitoumushakemukset toimivat samalla myös tuen vuoden 2014 maksuhakemuksena. 

Uusia sitoumuksia voidaan hakea vain paperilomakkeilla. Lomakkeet ja ehdot ovat viikolla 22 saatavissa www.suomi.fi-lomakepalvelussa, Mavin nettisivuilla www.mavi.fi sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Uutta sitoumusta voi hakea tila, jolla ei ole ennestään olemassa sitoumusta ja sitoumusta ei voida siirtää toiselta tilalta. 

Valtuudet tehdä uusia luonnonhaittakorvauksen ja sen lisäosan sekä maatalouden ympäristötuen sitoumuksia on esitetty valtioneuvoston 22.5.2014 eduskunnalle esittämässä lisätalousarviossa. Haettavien sitoumusten lopullinen hyväksyminen ratkeaa kesäkuun lopulla, kun eduskunta käsittelee lisätalousarvioehdotuksen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Maatalousylitarkastaja
Antti Hietala
0295 31 2425
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi