04.02.2013

Uuhipalkkiota, sen lisäpalkkiota ja kansallista uuhitukea haetaan 1.2.–28.2.2013 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta lomakkeella 107A. Lomake ohjeineen on postitettu vuonna 2012 uuhipalkkiota, -tukea tai teuraskaritsan laatupalkkiota hakeneille lammastiloille viikon 5 aikana. Uuhipalkkiota ja -tukea on mahdollista hakea sähköisesti Vipu-palvelun (https://vipu.mavi.fi/) kautta 6.2.–28.2.2013.

Uuhien peruminen hakemukselta ja pitopaikan muuttaminen on mahdollista uuhien tilallapitoaikana 1.3.–8.6.2013 joko paperilomakkeella 124 tai sähköisesti Vipu-palvelun kautta niillä viljelijöillä, jotka ovat jättäneet lomakkeen 107A sähköisesti.

Teuraskaritsan laatupalkkion hakuaika on 1.2.–28.2.2013. Laatupalkkiota haetaan osallistumisilmoituslomakkeella 177. Teuraskaritsan laatupalkkiota ei voi toistaiseksi hakea sähköisesti. Jos viljelijä on osallistunut palkkiojärjestelmään jo vuonna 2011 tai 2012, osallistumisilmoitusta ei tarvitse jättää uudestaan vuonna 2013.

Uuhipalkkiokiintiöiden hakuaika on myös 1.2.–28.2.2013. Kiintiöitä haetaan lomakkeella 122. Uuhikiintiöiden siirrot ilmoitetaan lomakkeella 249. Viljelijän on toimitettava uuhikiintiöitä koskevat lomakkeet siihen ELY-keskukseen, jonka alueella tila sijaitsee.

Lomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavissa internetistä osoitteesta http://www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla mavi+lomakenumero (esim. mavi107A) sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja ELY-keskuksista.