​4.12.2014

Vuodelta 2014 maksettavan uuhipalkkion palkkiotaso alenee vuoden 2013 palkkiotasoon nähden. Palkkiotason aleneminen johtuu Suomen maakohtaisen tukikaton laskemisesta ja palkkiokelpoisen uuhien lukumäärän kasvusta.

Uuhipalkkio koostuu palkkion perusosasta ja lisäpalkkiosta. Vuonna 2014 uuhipalkkion perusosa on 8,96 euroa, lampaanmaitoa tai lampaanmaitopohjaisia tuotteita kaupan pitävien viljelijöiden perusosa 6,86 euroa ja uuhipalkkion lisäpalkkio on 2,97 euroa uuhta kohden.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Hannele Laurén
p. 0295 31 2440
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi