17.11.2016

Maitotilat voivat hakea kriisitukea maidontuotannon väliaikaiseen vähentämiseen. Poikkeuksellinen mukautustuki ja sen lisätuki maidontuottajille on suunnattu tiloille, jotka aikovat vähentää tuotantoa tammi–toukokuussa 2017 verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aikaisemmin.

Kriisitukea voi hakea Maaseutuviraston lomakkeella 467. Hakulomakkeella maidontuottajan on ilmoitettava, miten paljon vähemmän maitoa aikoo tuottaa 1.1.–31.5.2017 kuin tuotti 1.1.–31.5.2016. Lomake on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 9.12.2016.

Hakulomake ja -ohjeet ovat saatavilla 21.11. lähtien osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Maksu toteutuneen vähennyksen perusteella

Tuki maksetaan toteutuneen maidontuotannon vähennyksen mukaan maitorekisteriin merkittyjen tietojen perusteella. Toteutuneen vähennyksen tulee olla vähintään 3 prosenttia.

Tuottaja voi saada tukea enintään hakemuksella ilmoitetusta vähennysmäärästä ja enintään 30 prosentin vähennyksestä. Vähennys lasketaan vähentämällä tammi–toukokuussa 2016 meijeriin toimitetuista maitolitroista tammi–toukokuussa 2017 meijeriin toimitetut maitolitrat.

Arvio tuen määrästä haun päätyttyä

Maidontuotannon poikkeuksellinen mukautustuki on osa EU:n kotieläintaloudelle suunnattua kriisipakettia. Samaan pakettiin kuulunut maidontuotannon vähentämistuki oli haettavissa syksyllä 2016. Uutta kriisitukea voivat hakea myös maitotilat, jotka hakivat vähentämistukea.

Mukautustuesta noin puolet on EU:n rahoittamaa ja noin puolet kansallisesti rahoitettua. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy tukea koskevat määrärahat vuoden 2017 talousarvion yhteydessä.

Tukea maksetaan 30 senttiä tuottamatta jäänyttä maitolitraa kohti. Tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa enintään 50 miljoonan maitolitran vähentämisestä. Jos maitotilojen yhteenlaskettu vähentämismäärä ylittää 50 miljoonaa litraa, otetaan käyttöön tukiyksikkökerroin, jolloin kaikkien hakijoiden tukikelpoisten litrojen määrää rajoitetaan samassa suhteessa.

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi tukihaun päätyttyä, joudutaanko tukikelpoisten litrojen määrää rajoittamaan tukiyksikkökertoimella. Lopullinen tukiyksikkökerroin vahvistetaan, kun toteutunut vähennysmäärä on tiedossa. Tuki maksetaan maidontuottajille syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Susanna Jansson

0295 31 2436

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi