21.4.2015

Maaseutuvirasto aloittaa maidontuottajille maksettavan väliaikaisen poikkeuksellisen tuen maksamisen torstaina 23.4. Tukea maksetaan noin 8300 tilalle, ja tuen kokonaismäärä on noin 10,6 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa tuet toukokuun 2015 loppuun mennessä.

Tuki rahoitetaan Euroopan unionin varoista ja se on tarkoitettu Venäjän maataloustuotteiden tuontikiellosta aiheutuneiden haittojen lieventämiseen. Tukea maksetaan Kiintiörekisterin tietojen perusteella markkinointiin 1.9.–31.12.2014 ostetusta maidosta enintään 1,45 senttiä litralta. Tukea ei makseta suoraan kuluttajalle myydystä maidosta.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Hannu Hämeenniemi
0295 31 2449
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi