5.6.2015

Viljelijät suhtautuvat varsin myönteisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemään viljelijätukien valvontaan. Tukivalvontojen kohteena olleet viljelijät antavat valvonnalle kokonaisuutena arvosanan 8,25. Arvosana on laskenut aavistuksen verran kaksi vuotta sitten tehdystä kyselystä,  jossa valvonnan kokonaisuutta kuvaava arvosana  oli 8,38.

Viljelijät näyttävät yleisesti jakavan käsityksen valvonnan tarkoituksesta. Noin 80 prosenttia vastaajista pitää valvontoja tarpeellisena maataloustukiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Tiedot ilmenevät Maaseutuviraston Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:llä teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin maataloustukien valvonnassa olleiden viljelijöiden kokemuksia tukien hakemisesta ja valvonnoista. Kysely osoitettiin 2000 viljelijälle marras–joulukuussa 2014. Kyselyn vastausprosentti oli 46.

Joka toinen tekee tukihakemuksensa itse

Vastaajista 75 prosenttia kokee, että tukivalvonnoista on saatavissa riittävästi tietoa. Viljelijöiden eniten käyttämät keinot tiedon hankkimiseksi ovat tukihakemusten täyttöohjeet ja hakuoppaat, muut viljelijät sekä alan ammattilehdet. Lisäksi tietoa saadaan Maaseutuviraston julkaisemasta Pelto- ja eläintukien valvonta -oppaasta  sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Noin puolet viljelijöistä täyttää tukihakemuksensa itse, ja noin viidennes vastaajista ei käytä mitään tilan ulkopuolista apua tukihaussa. Tukihakuun liittyvistä palveluista hyödyllisimpänä koetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemä hakemuksen esitarkistus.

Viime vuosina viljelijöillä on ollut mahdollisuus hakea tukia sähköisesti hakua helpottavassa Vipu-palvelussa.

Tottumus paperihakemuksen jättämiseen on edelleen merkittävin syy olla tekemättä sähköistä tukihakemusta.

Pelkona tukiehtojen rikkominen vahingossa

Pelko tahattomista tukiehtojen laiminlyönneistä on varsin yleistä.  Lähes 90 % vastaajista pelkää rikkovansa tukiehtoja vahingossa. Osuus on suurempi kuin vastaavissa aiemmissa kyselyissä vuodesta 2006 alkaen.

Kriiittisyys valvontaseuraamusten oikeudenmukaisutta kohtaan on lisääntynyt. Aiempaa suurempi osa sanktioiden kohteeksi joutuneista pitää seurauksia kohtuuttomina suhteessa tehtyyn virheeseen. Lähes kolme neljästä vastaajasta kertoo kuitenkin saaneensa riittävät perusteet tukileikkaukseen tai sanktiointiin.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Valvontaosaston johtaja Jukka Pekonniemi
0295 31 2367

Maataloutukien valvontayksikön johtaja Sari Putkiranta
0295 31 2382

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi