8.6.2015

ELY-keskukset aloittavat kesäkuussa tiloilla tehtävät eläin- ja peltovalvonnat. Sekä eläin- että peltotukia hakeneista tiloista on valvottava vuosittain vähintään 5 %. Peltovalvontojen tilamäärää hieman kasvattaa vuosittaisen valvontavelvoitteen lisäksi se, että viherryttämistuesta vapautettuihin tiloihin on kohdistettava erillinen 3 %:n otanta. Tilat valitaan valvontaan keskitetysti Maaseutuvirastossa satunnaisen tai painotetun otannan perusteella.

Peltovalvonnassa tilalla tehtävässä tarkastuksessa tarkastetaan mm. kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen. Eläinvalvonnassa tarkastetaan eläinten korvamerkinnät, rekisteröinti, eläinluettelo, eläimiä koskevat osto- ja myyntikuitit sekä eläinkohtaiten ja tilakohtaisten tukiehtojen täyttyminen.

Komission asetukset edellyttävät, että kaikki tukien edellytyksenä olevat vaatimukset tulee valvoa. Tämä voi aiheuttaa sen, että tilalle joudutaan tekemään useampi valvontakäynti. Esimerkiksi jos tila on valinnut ympäristökorvauksen kerääjäkasvit-toimenpiteen ja valvontahetkellä kerääjäkasveja ei ole vielä kylvetty, myöhemmin tehdään uusi valvontakäynti.  

Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus vuoden 2015 viljelijätukien hakuoppaassa (www.mavi.fi > oppaat ja lomakkeet > viljelijä).

Viljelijät suhtautuvat varsin myönteisesti ELY-keskusten tekemään viljelijätukien valvontaan. Tukivalvontojen kohteena olevat viljelijät antavat valvonnalle kokonaisuutena arvosanan 8,25. Noin 80 prosenttia viljelijöistä pitää valvontoja tarpeellisena maataloustukiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Viljelijöiden valvontakäsityksiä selvitettiin marras–joulukuussa Maaseutuviraston Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:llä teettämällä kyselyllä.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Valvontaosaston johtaja Jukka Pekonniemi
0295 31 2367

Maataloustukien valvontayksikön johtaja Sari Putkiranta
0295 31 2382

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi