8.9.2014

EU:n komissio on avannut määräaikaisen yksityisen varastoinnin tukiohjelman juustolle, voille ja rasvattomalle maitojauheelle. Tuen tavoitteena on tasapainottaa markkinatilannetta niiltä vaikutuksilta, joita Venäjän 7. elokuuta asettama tuontikielto on aiheuttanut.

Juuston yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää Euroopan unionin alueelta peräisin oleville tietyille varastointia kestäville juustolle. Tukikelpoiseksi määritellään juustot, jotka voidaan todeta varastoinnin alkaessa olevan kypsyysasteeltaan sellaisia, jotta ne olisivat kulutukseen ja myyntiin kelpaavia. Juuston osalta tukea maksetaan yhteensä 155 000 tonnin kiintiölle koko EU:n alueella.

Voin yksityisen varastoinnin tukea voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu kermasta ja joka on saatu suoraan ja yksinomaan EU:ssa tuotetusta lehmänmaidosta. Varastoitavan rasvattoman maitojauheen on niin ikään oltava valmistettu EU:ssa tuotetusta lehmänmaidosta.

Maksettavan tuen määrä muodostuu komission määrittelemistä tukitasoista. Tuen maksun ehtona on, että tuenhakija varastoi sopimuksen mukaisen määrän tuotetta omaan lukuunsa ja omalla vastuullaan varastoon. Tuenhakijan tulee pitää tuotteet sopimusvarastointijakson ajan olosuhteissa, joissa tuotteiden ominaisuudet säilyvät virheettöminä. 

Tukihakemuksia voidaan jättää 31.12.2014 saakka. Juuston osalta tukiohjelma voi sulkeutua myös aiemmin, jos komission asettama kiintiö täyttyy ennen hakuajan päättymistä.

Yksityisen varastoinnin tuen hallinnoinnista ja maksamisesta vastaa Maaseutuvirasto. Mavin sivustolla ovat tuen hakemiseen liittyvät oppaat ja lomakkeet

 

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Maarit Mukkala
0295 31 2360
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi