26.4.2016

Tullilainsäädännön uudistamisesta johtuen vienti-ilmoitusten tekemiseen tulee muutoksia 1.5.2016 lähtien. Keskeinen muutos on se, että enintään 1 000 euron ja enintään 1 000 kg:n vienneistä voi antaa Tullille kirjallisen ilmoituksen sijaan suullisen ilmoituksen. Tämä koskee vain viimeistä toimipaikkaa ennen poistumista eikä koske rajoituksenalaista tavaraa.

Maaseutuvirasto kehottaa vientitodistusta vaativien maataloustuotteiden osalta asiakkaita tekemään Tullille vienti-ilmoitukset edelleen kirjallisesti, jotta Tulli antaa viennistä poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä tarvitaan todisteeksi vientitodistuksen vakuuden vapauttamiseen. Tullin sähköinen palvelukeskus toimittaa Suomessa annetut poistumisvahvistetut luovutuspäätökset Maaseutuvirastoon sähköisesti.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Tuija Jämbäck
0295 312 494
etunimi.sukunimi@mavi.fi