​4.5.2015

Luomulohkot

Luomuviljelyssä ja luomun siirtymävaiheessa olevat peruslohkot on vapautettu viherryttämisen vaatimuksista.  Nämä lohkot eivät ole mukana peltoalassa, josta lasketaan viljelyn monipuolistaminen ja ekologinen ala. Kokonaan luomuviljelyssä olevan tilan lohkoja eivät koske alla luetellut viherryttämistuesta johtuvat ympäristökorvauksen maksamisen rajoitukset.

Ympäristökorvaus

Ympäristökorvauksen maksun rajoitukset on esitetty oheisessa taulukossa.

Pysyvä nurmi: Maankäyttölajiltaan pellolla olevat pysyvät nurmet ovat oikeutettuja ympäristökorvaukseen oheisen taulukon mukaan. Vuonna 2015 kasvulohkolle tulee pysyvän status, jos kasvulohkolle ilmoitetaan v. 2015 kuudennen kerran peräkkäin pysyvää nurmea muodostamien nurmikasvien listalla olevia nurmikasveja (Hakuopas, viherryttämistuki, taulukko 3, s. 45). Pysyvän nurmen vaikutus kuudennen vuoden ilmoituksen kautta ympäristökorvauksen maksamiseen alkaa aikaisintaan v. 2016.

Viljelyn monipuolistaminen: tilat vapautuvat viljelyn monipuolistamisen vaatimuksesta ensisijaisesti nurmisäännön (75 %) perusteella ja toissijaisesti peltoalan perusteella.  Jos tila vapautuu viljelyn monipuolistamista sen perusteella, että nurmea ym. on yli 75 %,  tilalle ei voida maksaa taulukossa esitettyjä ympäristökorvauksen toimenpiteitä. Myöskään alle 10 ha:n tiloille ei voida maksaa ympäristökorvausta taulukon rajoitusten mukaisesti, jos tilalla on yli 75 % nurmea. Viljelyn monipuolistaminen koskee koko maata.

Ekologinen ala: Ekologinen ala koskee Uuttamaata, Varsinais-Suomea ja Ahvenanmaata. Tilat vapautuvat tällä alueella ekologisen alan vaatimuksesta ensisijaisesti nurmisäännön (75 %) perusteella ja toissijaisesti peltoalan perusteella.  Jos tila vapautuu ekologisesta alasta sen perusteella, että nurmea ym. on yli 75 %, tilalle ei voida maksaa taulukossa esitettyjä ympäristökorvauksen toimenpiteitä. Myöskään alle 15 ha:n tiloille ei voida maksaa ympäristökorvausta taulukon rajoitusten mukaisesti, jos tilalla on yli 75 % nurmea.

Tiedote 21.4.2015 koskee ekologisella alalla olevia tiloja. Tässä tiedotteessa oleva taulukko on sama kuin em. tiedotteessa. Taulukko koskee koko maata ja siinä on eroteltu eri viherryttämisen vaatimukset. Ekologisen alan vaatimukset koskevat vain Uuttamaata, Varsinais-Suomea ja Ahvenanmaata.