21.4.2015

Huomattava viherryttämistuen ekologisen alan tiloilla vuonna 2015 (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa)

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttamassa valtioneuvoston asetusta ympäristökorvauksesta. Asetuksessa ja sitoumusehdoissa on mainittu, että ympäristönhoitonurmien osalta monivuotisista ympäristönurmista ja luonnonhoitopeltonurmista ei voida maksaa, jos tila on vapautettu ekologisen alan vaatimuksesta siksi, että tilalla on yli 75 % nurmirehukasveja, kesantoa.

Asetusta tullaan muuttamaan maaseutuohjelman mukaiseksi, jotta estettäisiin viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen  päällekkäinen maksu. Muutos tarkoittaa, että ympäristönhoitonurmien osalta suojavyöhykkeistä, monivuotisista ympäristönurmista ja luonnonhoitopeltonurmista ei voida maksaa, jos tila vapautuu ekologisesta alasta edellä mainitun mukaisesti.

Tila vapautuu ekologisen alan vaatimuksesta ja tilalle ei voida maksaa ympäristökorvausta ympäristönhoitonurmista, jos:

  • tilalla on heinä- tai muita  nurmirehukasveja, kesantoa ja/ tai palkokasveja yli 75 % peltoalasta ja jäljelle jäävä peltoala on enintään 30 ha

  • tilalla on pysyvää nurmea ja/tai heinä- ja muita nurmirehukasveja yli 75 % maatalousmaasta ja jäljelle jäävä peltoala on enintään 30 ha.

Vaikka tilalla on yli 75 % edellä mainittua alaa, tila on oikeutettu ympäristökorvaukseen ympäristönhoitonurmista, jos jäljelle jäävä peltoala on yli 30 ha. Tällöin tila ei saa vapautusta ekologisen alan vaatimuksesta.

 

Heinä- ja muut nurmirehukasvit​

​Viherlannoitusnurmi, 1-vuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet, 1-vuotiset laidunnurmet, 1-vuotiset siemennurmet, Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet, Monivuotiset laidunnurmet, Monivuotiset siemennurmet, Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.), Suojavyöhykenurmi, Suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015), Suojakaista, Monivuotinen ympäristönurmi, Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto, Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto, Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto, Timotein siemen, valvottu tuotanto, Nurminadan siemen, valvottu tuotanto

​Kesanto

​Viherkesanto, Sänkikesanto, Avokesanto (Avokesantoa voi ilmoittaa vain täydentävien ehtojen mukaisissa tapauksissa)

​Palkokasvit

​Herneet, pavut, lupiinit, (ei Alaskan eikä komealupiinia), virnat, soijapavut, mesikät, mailaset ja apilat

  

Viherryttämistuen vaikutus ympäristökorvauksen maksuun