20.6.2017

Noin 92 prosenttia maatiloista palautti tukihakemuksensa Vipu-palvelussa 15.6. päättyneessä viljelijöiden päätukihaussa. Yhteensä 46 562 maatilaa käytti verkkoasiointipalvelua hakemuksensa lähettämiseen. Paperilomakkeilla tukia haki noin 4 000 maatilaa. Määrä tarkentuu, kun kunnat ovat kirjanneet kaikki saapuneet paperihakemukset.

Viljelijöiden päätukihaku alkoi huhtikuun alussa peruslohkomuutoksilla ja kasvulohkotietojen ilmoittamisella. Tukihakemuksen viljelijät pääsivät lähettämään toukokuun alusta lähtien. Pitkästä hakuajasta huolimatta lähes puolet hakemuksista palautettiin viimeisen hakuviikon aikana. Useita viikkoja kestävästä hakuajasta hyötyvät kuitenkin erityisesti neuvojat, jotka tekevät tukihakemuksia jopa kymmenille maatiloille. Kaikista verkossa palautetuista hakemuksista noin 40 prosenttia oli neuvojien tekemiä.

Valtaosa viljelijöistä on jo useana vuonna hakenut tuet Vipu-palvelun kautta. Tämän vuoden päätukihaussa sähköisten hakemusten osuus ylitti 90 prosenttia lähes jokaisella ELY-keskusalueella.  Suurin sähköisten hakemusten osuus oli Pirkanmaalla, jossa noin 95,5 % maatiloista haki tuet verkossa. Kuntien yhteistoiminta-alueista suurimmat sähköisen asioinnin osuudet olivat Sastamalan (noin 97,7 %) ja Itä-Lapin (noin 97,5 %) yhteistoiminta-alueilla. Myös monessa Ahvenanmaan kunnassa sähköisen asioinnin osuus oli aiempien vuosien tapaan valtakunnallista keskiarvoa suurempi.

Sähköisen asioinnin yleistyminen on vähentänyt paperihakemusten tallentamiseen tarvittavaa aikaa. Sen vuoksi Suomessa voidaan hyödyntää myöhäisintä EU:n sallimaa hakupäivää 15.6. Myöhäisen hakuajan etuna on, että viljelijä voi jättää tukihakemuksen vasta tietäessään, mitä aikoo kylvää tai on kylvänyt pelloille.

Vipu-palvelun käyttäjätilastot

Lisätietoja:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Yksikönjohtaja Piia Ylikoski
0295 31 2344

Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola
0295 31 2356

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi