5.7.2016

Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Maanmittauslaitoksen tavoitteellisen maksuaikataulun mukaisesti viljelijöille on tähän mennessä maksettu yhteensä noin 1,71 miljardia euroa vuonna 2015 haettuja viljelijätukia. Tuet tulivat maksuun kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Maksukauden aikana lykkääntyneiden tukien osuus oli alle 5 prosenttia viljelijätukien yhteenlasketusta summasta.

Viljelijätuet on maksettu lähes kaikille tiloille. Eläinten hyvinvointikorvauksen ja ympäristökorvauksen valvonnoista seuraamuksia saaville maatiloille tukien viimeiset erät maksetaan valvontalaskennan valmistuttua. Viimeiset erät on tavoitteena saada maksuun syyskuussa 2016.

Suomessa viljelijätuet on maksettu EU:n asettamien päivämäärien mukaisesti. Viljelijätuista noin 56 prosenttia maksettiin Suomen kansallisista varoista. EU:n osuus maksetuista tuista oli 44 %.

Viljelijätukien maksuaikataulu ja tukijärjestelmät muuttuivat vuonna 2015 EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistuksen vuoksi. Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto kertoivat uudesta maksuaikataulusta lokakuussa 2014, jotta viljelijät voisivat varautua muutokseen jo hakiessaan vuoden 2015 tukia. Tukien maksaminen alkoi lokakuussa 2015 luonnonhaittakorvauksella.

Verrattuna muihin EU-maihin Suomi on ollut yksi ripeimmin uuden ohjelmakauden tukia maksaneista maista. Monet EU-maat eivät ole pystyneet maksamaan tukia tässä aikataulussa. Tämän vuoksi EU-komissio on kertonut jäsenmaille mahdollisuudesta poiketa aikataulusta siten, että suorat EU-tuet on mahdollista maksaa 15.10.2016 mennessä ilman jäsenmaalle tulevia sanktioita maksuajan ylityksestä. Suomessa ei ole tarvetta aikataulupoikkeukseen, koska tuet on pystytty maksamaan EU:n alun perin edellyttämässä aikataulussa kesäkuun loppuun mennessä.

Vuonna 2016 haettujen viljelijätukien maksaminen alkaa syksyllä. Maksuaikataulu on julkaistu Maaseutuviraston www-sivustolla. Viljelijätukien maksamiselle esitetyt aikataulut ovat maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Maanmittauslaitoksen asettamia tavoitteellisia maksuaikoja, eivät maksujen eräpäiviä. Kevään 2017 viljelijätukien maksuaikataulusta Maaseutuvirasto tiedottaa syksyllä 2016.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylijohtaja Leena Tenhola

0295 31 2448

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi