4.10.2016

Maaseutuvirasto aloittaa luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvausten ennakoiden maksamisen torstaina 6.10.2016. Ennakkomaksujen osuus on 85 % korvauksen määrästä.

Luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan yhteensä noin 422 miljoonaa euroa noin 49 600 maatilalle. Korvauksen loppuosan (noin 15 %) Maaseutuvirasto maksaa joulukuussa.

Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakkomaksu maksetaan noin 4 000 viljelijälle. Luomukorvauksen ennakoiden yhteissumma on noin 30 miljoonaa euroa. Korvauksen loppumaksun (noin 15 %) hakijat saavat kesäkuussa 2017.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaukset Maaseutuvirasto maksaa eläintiloille kesäkuussa 2017.

Kasvihuonetuen loppuosa sekä poro- ja mehiläistalouden tuet maksuun lokakuussa

Kasvihuonetuotannon tuen loppumaksun maksaminen alkaa torstaina 6.10. Tukea maksetaan noin 900 hakijalle yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Tukitasoa on korotettu 0,1 euroa neliömetriä kohden. Tuen ennakko (60 %) maksettiin kasvihuoneyrittäjille huhtikuussa.

Maaseutuvirasto aloittaa lokakuun aikana myös porotalouden eläinkohtaisen tuen ja mehiläistalouden tuen maksamisen. Porotalouden tukea maksetaan yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa noin 900 ruokakunnalle. Mehiläistalouden tukea tulee maksuun noin 500 000 euroa. Tukea saa noin 400 mehiläistarhaajaa.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta. Vuosittaisen tukiyhteenvedon maatilat saavat postitse alkuvuodesta.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukipäällikkö Vesa Perätalo
0295 31 2434
etunimi.sukunimi@mavi.fi