3.12.2015

Maaseutuvirasto maksaa joulukuussa viljelijöille yhteensä noin 500 miljoonaa euroa keväällä 2015 haettuja maataloustukia. Viikolla 52 alkaa perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen, nautapalkkion ja lypsylehmäpalkkion ensimmäisten erien maksaminen.

Perustuesta maatiloille maksetaan noin 80 % tuen kokonaismäärästä. Viherryttämistuen ja nuoren viljelijän EU-tuen ensimmäisen erän maksuprosentti on noin 90. Eläinpalkkiot maksetaan nautojen ruokintapäivien perusteella ajanjaksolta 1.1.–15.9.2015. 

Perustuki, viherryttämistuki ja eläinpalkkiot maksetaan kaikille tukia hakeneille maatiloille. Nuoren viljelijän EU-tuki maksetaan tässä vaiheessa tiloille, jotka eivät ole pinta-alatukien valvonnassa. 

Luonnonhaittakorvauksen toinen erä maksetaan viikolla 52.  Korvaus maksetaan kaikille, myös pinta-alatukien valvonnassa oleville maatiloille, joilla ei ole havaittu puutteita luonnonhaittakorvauksen valvontaehtojen noudattamisessa. Jos valvonnassa on todettu pelkästään pinta-alavirheitä, se ei estä korvauksen maksamista. Luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä (85 %) maksettiin tiloille lokakuun alussa.

Myös kansallisten pinta-alatukien maksaminen käynnistyy joulukuussa pohjoisen hehtaarituen maksulla. Pohjoisen hehtaarituen maksaminen alkaa viikolla 51. Samaan aikaan maksetaan lisäksi maaliskuussa 2015 haussa ollut sikatalouden kriisituki.

Tällä viikolla maksuun tulevat neuvontakorvauksen ja nuoren viljelijän aloitustuen ensimmäiset maksut.

-  Olemme maksaneet viljelijätukia loka-joulukuussa tavoitellun maksuaikataulun mukaisesti noin 1,1 miljardia euroa. Niin Maaseutuvirastossa kuin myös ELY-keskuksissa ja kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueilla on tehty paljon työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola sanoo.

Viljelijätukien maksaminen jatkuu alkuvuonna 2016. Ensimmäisenä vuorossa on peltokasvipalkkio.

Helmikuussa maksetaan tuet, joiden maksaminen ei ole maatilalla käynnissä olevan valvonnan vuoksi mahdollista vielä joulukuussa. 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tukien maksaminen

Ylitarkastaja Hannu Hämeenniemi

0295 31 2449

Perustuki

Erikoissuunnittelija Kati Törmä

0295 31 2432

Viherryttämistuki

Erikoissuunnittelija Raija Kangassalo

0295 31 2427

Nuorten viljelijöiden tuki

Ylitarkastaja Jussi Joutsiniemi

0295 31 2426

Eläinpalkkiot

Ylitarkastaja Marika Lehtinen

0295 31 2489

Kansalliset pinta-alatuet

Ylitarkastaja Lea Anttalainen

0295 31 2423

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi