10.10.2014
Viljelijätukien maksuaikatauluun on tulossa muutoksia vuosista 2015–2016 lähtien. Muutokset koskevat EU:n suoria tukia, kansallisia tukia ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia tukia. Uusien maksuaikataulujen syynä ovat etenkin EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistuksesta johtuvat muutokset tukien toimeenpanoon sekä samanaikaiset hallinnon resursseihin kaavaillut vähennykset.

EU:n maatalouspolitiikan uudistus ei toiveista huolimatta kevennä viljelijätukien valvontamenettelyä tulevina vuosina. Samaan aikaan valvontoja tekevien ELY-keskusten resurssit ovat vähenemässä. Maaseutuviraston arvion mukaan ELY-keskuksissa valvontoihin tulee kulumaan enemmän aikaa kuin nykyisin. Tukien maksatukseen vaikuttavat valvontamäärä ja valvontojen edistyminen. Maaseutuvirasto voi antaa tukien maksuluvan vasta siinä vaiheessa, kun EU-säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu.

Maaseutuvirasto pitää valitettavana, että maksatusaikatauluihin joudutaan tekemään muutoksia. Virasto pyrkii yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa löytämään ratkaisuja, joilla vaikutukset tilojen talouteen olisivat mahdollisimman vähäisiä.

– Pidämme tärkeänä kertoa viljelijöille maksumuutoksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin maatilat voivat ajoissa varautua muutoksiin oman taloutensa suunnittelussa. Olemme myös tuoneet esiin huolemme suunniteltujen ELY-keskusten resurssivähennysten vaikutuksista tukien maksamiseen, Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola sanoo.

Suorat tuet

Keväällä 2015 haetut perustuki, viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden tuki maksetaan kahdessa erässä. Kahdessa erässä maksamisella pyritään takaamaan viljelijälle tuen oikea kokonaissumma. Tukioikeuksien laskennasta johtuen ensimmäinen erä on arviosumma. Toinen erä on laskennassa tarkentuva tuen loppuosa.

Maaseutuvirasto pyrkii maksamaan suorien tukien ensimmäisen erän joulukuun 2015 aikana. Ensimmäisen maksuerän suuruus on 60–70 prosenttia tukien yhteissummasta. Toisen erän maksuajankohta olisi kesäkuu 2016. Tukien maksaminen aiotussa aikataulussa kuitenkin edellyttää, että ELY-keskuksilla on käytettävissään riittävät valvontaresurssit ja että valvonnat valmistuvat ajoissa.

EU:n lypsylehmäpalkkion ja EU:n nautapalkkion ensimmäisen erän maksuajankohta on vastaavasti hakuvuotta seuraava tammikuu ja toisen erän kesäkuu.

Kansalliset tuet

Kansallisten kotieläintukien ennakot maksetaan tukihakuvuonna huhtikuussa ja loppumaksut hakuvuotta seuraavana keväänä. Aikataulu johtuu eläinten laskentakauden muuttumisesta kalenterivuodeksi. Aiemmin kausi vaihtui kesä–heinäkuun vaihteessa.

Kansalliset peltotuet maksetaan hakuvuotta seuraavana vuonna tammi–helmikuun vaihteessa. Maidon pohjoinen tuki maksetaan kuukausittain.

Ohjelmatuet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuista ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen ja sen lisäosan sekä luonnonmukaisen tuotannon ensimmäinen erä maksetaan hakuvuoden marraskuussa, kun hallinnolliset valvonnat ovat valmistuneet. Ensimmäisen erän suuruus voi olla enintään 75 prosenttia tuesta. Toinen erä maksetaan hakuvuotta seuraavassa kesäkuussa. Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan hakuvuotta seuraavana keväänä.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Leena Tenhola
0295 31 2448
etunimi.sukunimi@mavi.fi