27.4.2017

Viljelijät voivat lähettää kevään päätukihakemuksen verkkoasiointipalvelu Vipussa 2.5.2017 lähtien. Vipu-palvelussa on useita uusia tarkisteita ja toimintoja, jotka auttavat viljelijää varmistamaan, että hakemuksen tiedot ovat oikein ja tukiehdot täyttyvät. Päätukihaku päättyy 15.6.2017.

Uutta tukihaussa on Vipuneuvojan alustava arvio maatilalle myönnettävistä tuista. Viljelijä pääsee katsomaan tukiarviota valittuaan tuet, joita aikoo hakea. Tukiarvio sisältää jokaisen tuen arvioidun kokonaissumman ja mahdollisia tukien laskentaan liittyviä huomautuksia. 

Vipuneuvojan Tukioikeudet-välilehdellä uutena tietona on maatilan tukioikeuksien käyttö edelliseltä vuodelta.  Lisäksi viljelijä näkee välilehdeltä, jos tukioikeuksia on liikaa tai liian vähän verrattuna tänä vuonna ilmoitettuun tukikelpoiseen pinta-alaan.

Muut Vipuneuvojan uudet tarkisteet liittyvät esimerkiksi monimuotoisuuspeltoihin, saneerauskasveihin ja peltokasvipalkkioon.  Lista kaikista Vipuneuvojan tarkistamista asioista on saatavilla mavi.fi-sivustolla 2.5. lähtien.

Valumavesien hallinta -toimenpiteen ilmoitukset Vipussa

Vipu-palvelussa on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mahdollista ilmoittaa lohkoja ympäristökorvauksen valumavesien hallinta -toimenpiteeseen.  Viljelijä voi liittää hakemukselleen toiselta maatilalta siirtyneitä lohkoja, jotka ovat kuuluneet toimenpiteeseen viime vuonna. Lisäksi viljelijä voi tarkastella ja tarvittaessa päivittää toimenpiteeseen kuuluvien lohkojen tietoja. Kokonaan uusien peruslohkojen ilmoittaminen toimenpiteeseen ei ole tänä vuonna mahdollista.

Lohkot kuntoon ennen hakemuksen lähettämistä

Päätukihaku alkoi huhtikuun alussa peruslohkomuutoksilla ja kasvulohkotietojen ilmoittamisella. Viljelijän kannattaa tehdä peruslohkomuutokset ennen tukihakemuksen lähettämistä, jolloin kunnat ehtivät käsitellä ne tukien hakua varten. Myös Vipuneuvojan tarkisteet toimivat oikein, kun tukia hakiessa käytettävissä ovat lopulliset peruslohkot.

Maaseutuvirasto suosittelee viljelijöitä tekemään päätukihakemuksen Vipu-palvelussa. Viljelijät voivat kuitenkin halutessaan hakea tukia myös paperilomakkeilla. Lomakkeet ovat saatavilla 2.5. lähtien osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Vipu-palvelu
Erikoissuunnittelija Kati Törmä
0295 3124 32

Tukihaku
Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen
0295 31 2428

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi