14.4.2016

Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa voi tästä päivästä lähtien tehdä peruslohkomuutokset ja ilmoittaa kasvulohkotiedot. Viljelijän kannattaa tehdä lohkomuutokset huhtikuun loppuun mennessä, jolloin kunnan hyväksymät peruslohkot ovat käytettävissä tukien hakua varten.

Peruslohkomuutoksiin kuuluvat lohkojen yhdistäminen ja jako sekä uuden lohkon luonti. Kasvulohkotietojen ilmoittaminen mahdollistaa kasvulohkojen piirtämisen ja kasvien ilmoittamisen. Jos peruslohkolla on useampi kuin yksi kasvulohko, viljelijän on piirrettävä niiden rajaviivat.

Kasvulohkojen pinta-alat muodostuvat kartalle piirrettyjen rajojen mukaan. Tuet maksetaan viljelijälle pinta-alan perusteella, joten kasvulohkojen pinta-ala on tärkeää ilmoittaa oikein. Tarkimmin piirroksen saa tehtyä Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa. Viime vuonna piirretyt kasvulohkorajat ovat viljelijän apuna kasvulohkojen piirtämisessä.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset neuvovat viljelijöitä Vipu-palvelun käytössä virka-aikana. Maaseutuelinkeinoviranomaiset käsittelevät myös viljelijöiden tekemät lohkomuutokset. Kun viljelijä on tehnyt peruslohkomuutokset, hän voi seurata käsittelyn tilannetta Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa.

Tukien hakuaika aiempaa pidempi

Viljelijätukihaku avautuu viime vuoden tapaan vaiheittain. Tänä keväänä viljelijät ovat voineet tehdä Vipu-palvelussa eläinmääräilmoitukset sekä hakea kasvihuonetuotannon tukea ja kansallisten kotieläintukien ennakoita. Päätukihakemuksen viljelijät pääsevät lähettämään 9.5. lähtien.

Erillinen kylvöalojen muutosvaihe poistuu viljelijätukihausta tänä vuonna. Tukien hakuaika on aiempaa pidempi, sillä tukia voi hakea 15.6. asti. Myös aiemmin palautetun hakemuksen tietoja voi tarvittaessa muuttaa viimeiseen hakupäivään asti. 

Maaseutuvirasto postittaa 20.4. lähtien viljelijöille yhteenvedon maatilan lohkotiedoista sekä tilalla voimassa olevista sitoumuksista, sopimuksista ja osallistumisilmoituksista. Postitus sisältää myös tietoa tukihaun aikataulusta ja merkittävimmistä muutoksista tukiehdoissa. Yhteenveto maatilan tiedoista on viljelijän käytettävissä myös Vipu-palvelussa.


Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Jani Alkava, tietohallintopäällikkö
0295 31 2314
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi