15.4.2016

Ympäristökorvaukseen vuonna 2015 sitoutuneiden viljelijöiden tulee toimittaa viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 2.5.2016. Suunnitelman voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttää lomaketta 466, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Viljelykiertosuunnitelmassa kasvukausi 2015 on suunnitelman ensimmäinen ja kasvukausi 2019 viimeinen vuosi. Suunnitelmassa viljelijä luettelee kasvilajit, joita aikoo viljellä ympäristösitoumuksen voimassaoloaikana. Kasvilajit luetellaan jokaisen hallinnassa olevan peruslohkon kasvulohkolle. Viljelykiertosuunnitelma ei ole sitova, vaan aiesuunnitelma.

Viljelykierrolla eli kasvien vuorottelulla huolehditaan maan kasvukunnosta sekä vähennetään viljeltävää kasvia haittaavien tautien ja tuholaisten vaikutuksia. Viljelykiertosuunnitelma on viljelijän apuväline viljelykierron suunnitteluun tuleville vuosille.

EU:n komission vaatimus on, että viljelykiertosuunnitelma ja tietyt muut asiakirjat pitää palauttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolloin tukiehtojen noudattaminen voidaan varmistaa. Suunnitelma kannattaa toimittaa kuntaan ajoissa, sillä myöhässä toimitettu suunnitelma vähentää viidellä prosentilla vuodelta 2015 maksettavaa tukea tilakohtaisesta toimenpiteestä ravinteiden tasapainoinen käyttö.

Lisätietoja: 

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi