9.4.2014

Viljelijätukien sähköinen päätukihaku on avautunut osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Maatilat voivat jättää tukihakemuksensa viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa 30.4. klo 23.59 saakka.

Viljelijöille on tarjolla neuvontaa sähköisen tukihakemuksen tekemiseen. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset neuvovat viljelijöitä Vipu-palvelun käytössä virka-aikana. Myös Maaseutuvirasto vastaa Vipu-palvelun kautta esitettyihin kysymyksiin.

Vipu palvelee ympäri vuoden

Tänä keväänä uudistuneen Vipu-palvelun etusivulla on keskeiset tiedot maatilasta, tilan perus- ja kasvulohkoista sekä eläimistä ja tilan sähköisen hakemuksen vaiheesta. Vipu-palvelussa voi nyt myös jakaa ja yhdistää peruslohkoja sekä muodostaa uusia lohkoja. Tilan osallisten yhteys- ja pankkitilitiedot voi päivittää Vipu-palvelussa ympäri vuoden, joten näiden tietojen päivittämiseen ei enää tarvita paperilomaketta 101D. Uutta sähköisessä asioinnissa on myös yhteenveto, joka korvaa vanhojen paperilomakkeiden näköiset tulosteet. Viljelijän kannattaa tulostaa tai tallentaa yhteenveto, josta näkee ilmoitetut tiedot ja sen, että hakemus on lähetetty käsiteltäväksi.

Sähköisen tukihaun Vipuneuvoja-työkalu antaa käyttäjälle tilakohtaisia yhteenvetotietoja ja tukien hakemiseen liittyviä ohjeita. Vipuneuvojaa on palautteen perusteella kehitetty siten, että työkalu on aiempaa paremmin esillä kiinteänä osana sähköistä tukihakua, eikä enää erillisenä osiona. Tukioikeuksien siirtopäätökset ja tilan sitoumustiedot on siirretty sähköisen asioinnin Vipuneuvojasta Vipu-palveluun, koska niistä on hyötyä myös tukihaun ulkopuolella.  Laskentaan liittyvät Vipuneuvojan ominaisuudet avautuvat palveluun myöhemmin, aikaisintaan huhtikuun puolessa välissä.

Asiointi painottuu verkkoon

Viljelijätukien päätukihaku on tämän kevään kolmas Vipu-palvelussa auki oleva haku. Helmi–maaliskuussa Vipu-palvelussa oli mahdollista hakea kasvihuonetuotannon tukea ja kansallisten kotieläintukien ennakoita.  Ennakoita haki sähköisesti 2 395 tilaa, joka on noin 53 prosenttia tuenhakijoista. Myös kasvihuonetuen hakijoista noin puolet jätti hakemuksensa Vipu-palvelun kautta.

Verkkoasioinnin yleistyminen on vähentänyt painetun viljelijätukihakumateriaalin tarvetta. Maaseutuvirasto postitti painetut oppaat ja lomakkeet vain niille viljelijöille, jotka tilasivat materiaalin kevään 2013 tukihaun yhteydessä.

 

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
tukihaku(at)mavi.fi