15.4.2015

Vipu-palvelun sähköisessä asioinnissa on tekninen ongelma, jonka takia tukihakemuksen lähettäminen on tilapäisesti poistettu käytöstä. Hakemuksen voi kuitenkin tehdä ja tallentaa järjestelmään.

Ongelman poistamiseksi järjestelmään tehdään päivitys. Vipu-palvelu päivitetään torstaina 16.4. Hakemuksen lähetys on käytössä perjantaina 17.4. Palvelu on päivityksen aikana koko ajan käytettävissä, kaikki hakemustiedot voi täyttää valmiiksi ja kaikki tiedot säilyvät järjestelmässä.

Teknisen ongelman vuoksi esitäyttöaineistoa hyödynnettäessä on mahdollista syntyä tilanne, jossa kasvulohkotiedot voi lähettää ilman karttageometriaa. Vipu-palvelussa virheestä ilmoitetaan Ilmoita tiedot -osion Peruslohko-listassa. Vipuneuvojassa tästä ei muodostu lähettämisen estävää virhettä.

 

Lisätietoja:
Tietohallintopäällikkö Jani Alkava
0295 31 2314
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi