15.2.2017 

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto Mavin yhdistämishankkeen. Hankkeessa siirretään uuteen virastoon myös se osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta, joka tuottaa palveluita lähinnä muille virastoille kuin Maanmittauslaitokselle. Siirrettävä osa tarkennetaan hankkeessa.

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt yhdistämishankkeen vetäjäksi 16.2.2017 alkaen agronomi (MMM) Kirsi Heinosen. Heinonen siirtyy hankejohtajan tehtävään Suomen pysyvästä EU edustustosta Brysselistä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2012 erityisasiantuntijana.

Eviran ja Mavin toiminta erillisinä virastoina päättyy 31.12.2018. Muodostettava virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Lue lisää:
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote